Aanmelden

De Bedrijfsscan Duurzame Inzetbaarheid bestaat uit drie onderdelen:

Deel I Scan HR-beleid
U toetst het HR-beleid op acht onderdelen die samen de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers bepalen.

Deel II Strategie Duurzame Inzetbaarheid
Aan de hand van enkele strategische vragen krijgt u meer grip op een aanpak die past bij uw bedrijf.

Deel III Cijfers Duurzame Inzetbaarheid (optioneel)
De Bedrijfsscan geeft u cijfermateriaal waarmee u meer inzicht krijgt in de omvang van het eventuele probleem. Desgewenst kunt u de scan tussentijds opslaan om later de informatie aan te vullen. Deel III is optioneel. Indien u dat wenst kunt u dit onderdeel overslaan.

Na het beantwoorden van alle vragen kunt u uw uitslag downloaden.